Funció pública

Materias que integran este Área:

img-fp-derechos-2

Règim d'incompatibilitat

Els membres del Govern, els alts càrrecs i la resta de personal al servei de les administracions públiques han d’exercir les seves funcions amb plena dedicació, imparcialitat i independència.