Función Pública

Materias que integran este Área:

img-fp-derechos-2

Réxime de incompatibilidades

Os Membros do Goberno, Altos Cargos e resto de persoal ao servizo das Administracións Públicas deben desempeñar as súas funcións con plena dedicación, imparcialidade e independencia.