Estekak

Toki Erakundeak

Probintziako diputazioak, Uharteetako Kabildo eta Kontseiluak, Udalerrien Federazioak.

Botere Judiziala

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia, Auzitegi Gorena, epaitegiak eta auzitegiak.

Estatuko beste Erakunde batzuk

Estatuko beste Erakunde batzuen webguneetara estekak, besteak beste, Arartekoarenera, Estatu Kontseiluarenera, Kontu Auzitegiarenera…

Europar Batasuna

Europar Batasunaren Administrazioarekin zerikusia duten esteka-sorta.